Písničky o Amerikách

Texty písní:

T.O. Tuláci podzemí

Balada o Americe (mp3 ke stažení)
Petr Pet Šedina, Ladislav Laco Lahoda

 4 x E Ami Dmi Vítr ztišil tóny písně dávno ztracené, D C nehledí už oči hnědé, dálkou zasněné, 
 Ami Dmi místo nich teď jsou tu jenom šedé tváře skal, E E7 Ami Emi Ami struny v prach
 se rozpadly, šlépěj vítr svál. Na nádrobní kámen nápis vepsal čas, živé listí stromů přešel tuhý mráz, bije srdce pod ním
 ve vzpomínkách dál, vrásky v tváři příběh znaj, co dávno se tu stal. Země prokletá, co nezná lidský hlas, leží v údolích po všechen ten čas, kdo znal její
 tajemství, do hrobu jej vzal, svědek v prach se obrátil, nesměl žít už dál. Kaňon skalnatý, co nezná slunce jas, prachem zavátý jsou cesty, stěny, sráz, na dně stojí v tichých tmách
 voda jezerní, zrcadlí se v ní jen čas a nebe večerní. Plameny stíny rozhání, tóny s ozvěnou, hraje dívka s kytarou píseň ztracenou, u ohně s ní tři přátelé píseň
 zpívají, v očích žár a dálky cest i stíny půlnoční. Neznali však zákon země, ten co střeží dál, tajemství, co je tak temné, skryté v šedi skal, kroky znějí
 temnotou v štolách zšeřelých, podzemím tu bloudí věky duše zemřelých. Nad údolím ráno slunce vychází, kamarády dívka krásná nedoprovází,
 za tajemství údolí duch daň už svou si vzal, její duše bloudí v tmách, ukryta v šedi skal. Pod rukama věrných druhů vzrostla mohyla, s kytarou i písně dívky s sebou pohřbila, jeden
 život odešel jim někam spolu s ní, jenom vítr občas struny teskně rozezní. Když zabloudí lidská duše v místa zakletá, pod nohama našedlý prach stále přelétá,
 on je zbytkem mnoha mohyl těch, co chtěli znát, tajemství, co jednou zboří stovky palisád... Dmi E7 Ami E7 A ...stovky palisád. 

T.O. Tuláci podzemí

Amerika (mp3 ke stažení)
F. T. Prim

 Ami Fmaj7 G6 Emi Ozvěnou slýcháš podivný hlasy od údolí, Ami Fmaj7 G6 Emi opouštíš řeku a bázlivě koukáš
 se po okolí. Ami Fmaj7 G6 Emi Jdeš cestou známou, zrají tam klasy a voní bez, Ami Fmaj7 G E4 překročíš nohou ostnatej drát, kterej už dávno vyhlodal rez. Ami Fmaj7 G Emi7 Ref: Na cestách dnů, v paměti snů se příběhy jak děti
 v trávě honí, Ami Fmaj7 G E Ami chtěl bys dál jít a naplno žít, nebejt jako stádo slepejch koní, F
 G Fmaj7 slepejch koní. V záblesku skal se otevírá tajemný kraj, břízy se kloní k hladině jezer, pozemský ráj. Kdysi tu
 býval vápennej lom a znovu má být, ti, co u koryt sedí, neslyší výkřik, nechte ho žít, nechte ho žít. Ref: Na cestách.... Kolik překrásných dnů a kolik nocí jsi
 tady spal, kolikrát, když jsi usínal ses o tenhle kraj bál. Tak řekni STOP! a na skálu z výšky udělej kříž, že by někdo chtěl rozbít tenhleten zázrak, to nevěříš, to nevěříš.
 Ref: na cestách.... 

T.O. Tuláci podzemí

Štola č. 14 (Hagen) (mp3 ke stažení)
F. T. Prim

 Dmi C Tenkrát ještě hřměla druhá válka, Dmi C
 nad zemí se vznášel smrti stín Gmi Dmi Lidem se chtělo spíše plakat, F
 B A v lomech nad řekou, u které stával mlýn  Dmi C V lomech těžíval se bílý kámen, Dmi C až do dne,kdy si ďábel začal hrát. Gmi Dmi Z lidí nestačil říct nikdo ani ámen
 F A Dmi málokdo věděl, co se může stát. F C Ref: Pane Hagen, týdny už tu chodím,
 Dmi A7 po štolách bloudím a hledám váš dům. F C Pane Hagen, trochu
 se vás bojím, Gmi A7 Je legenda pravda či podobá se snům? Zával ukončil pouť mnoha mužů, jen Hagen odtud vyvázl
 jak král. Se strunou v ruce léta po štolách se toulal a lidé se ho začli hrozně bát. Ve štole 14 kolejnice visí, tam Hagen obydlí své má. Příhody se občas krví mísí,
 vždy když ve štole svítí zelená. Ref: Pane Hagen... Léta už sem jezdí spousta trampů, příběh o Hagenovi každej dobře zná. Podivné náhody se tady dějí stále, jisté je,
 Hagen je všech podzemních štol král.